Planera begravning

Att mista någon - livet håller andan…

Det är tungt att mista någon. För alla. Även om en lång sjukdomstid gör att man vet att personen snart kommer att dö, känns det definitiva dödsbudet alltid oväntat. När döden inträffar stannar allt runt omkring upp – livet håller andan. Det kan då kännas svårt att tänka på praktiska frågor. Men det kan vara ett bra sätt att påbörja en bearbetning av sorgen, chocken och saknaden. Begravningstjänst Habo, Mullsjö-Sandhem finns till för dig.

Kontakta oss Juridisk hjälp

Förberedelser inför begravning

Om en anhörig till dig har avlidit är du varmt välkommen att kontakt oss. Vi börjar med att hitta en tid för samtal. Du är välkommen till oss precis som du är. Du behöver inte ha svar på alla frågor när vi ses, det löser vi tillsammans. Önskar du ändå förbereda dig inför vårt möte är du välkommen att hämta broschyrerna Hur gör jag nu och Begravningen – ett minne för livet som kan vara till hjälp. Fler broschyrer finns att ladda ner på begravningar.se.

Det första vi samtalar om:

Bakgrund och önskemål

Alla människor är unika. Vi vill lära känna dig och lyssna till din berättelse. För att skapa en personlig begravningshögtid önskar vi få veta så mycket som möjligt om vem den som har avlidit var.

Vi ber dig att berätta om den som har avlidit har lämnat några särskilda önskemål efter sig och om dina tankar kring begravningen.

Ceremoni

Begravningshögtiden kan ske enligt Svenska kyrkans ordning, något annat trossamfunds ordning eller som en borgerlig begravning. Vi kommer fram till datum, tid och plats för begravningen. Vi samtalar om jordbegravning eller kremation.

Gravsättning

Vi presenterar alternativa platser där gravsättningen kan ske.

Minnesstund (Samling efter begravning med förtäring)

Vi lyssnar till dina tankar kring minnesstund och servering och väljer lämplig lokal.


Några av de frågor vi fortsätter att samtala om:

Annonsering

Vi diskuterar utformning av dödsannons och tackannons och i vilka tidningar de ska sättas in. Här kan du titta på olika dödsannonser som vi har varit med och tagit fram.

Kista/Urna/Transport

Vi hjälper dig att välja mellan olika kistor/urnor och pratar om hur den transporteras på begravningsdagen.

Blommor och utsmyckning

Vi tittar på olika blommor och andra utsmyckningar.

Begravningens innehåll

Vi ger förslag och lyssnar till dina önskemål om musik, psalmer och solosånger och vilka som ska medverka på begravningen.

Trycksaker

Vi pratar om vilka trycksaker som önskas och ger förslag på utformning av program, tackkort och minnesbok.

Juridisk hjälp

I de fall ni önskar ger vi gärna råd kring juridiska frågor, försäkringar och gravvård.

Kontakta oss Juridisk hjälp


Samlade frågor och svar

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer har gett svar på de vanligaste frågorna kring dödsfall och begravningar. Frågor och svar finns att läsa på begravningar.se


Begravning

Känn dig trygg på begravningsdagen

På begravningsdagen kan du känna dig trygg med att vi på Begravningstjänst Habo, Mullsjö-Sandhem tar hand om begravningshögtidens olika delar. Vi ansvarar för att lokalen är i fin ordning. Vi placerar kistan, arrangerar blommor och samordnar programmet med alla som ska medverka; officiant, organist, solist, vaktmästare, bärare med flera.

Vår representant finns på plats cirka en timme före utsatt tid för att ta emot begravningsgästerna. Vi fungerar som värdar och svarar på frågor och visar hur gästerna ska placera sig i lokalen. Vi samlar material till ett minnesalbum med information om begravningsakten, blommor, minnesgåvor, referat, annons och fotografier. Ett fint sätt att dokumentera en minnesvärd dag.


Vad händer sedan?

Vi vill vara ett stöd när livet ska gå vidare

Under begravningsdagen har vi samlat material till ett minnesalbum med information om begravningsakten, blommor, minnesgåvor, referat, annons och fotografier. När begravningsdagen är över sammanställer vi detta. Vi skickar ett minnesalbum till dig tillsammans med förslag på utformning av tackannons och tackkort. Vi skickar även med frågor om tid för urngravsättning och bouppteckning.

Vi har gärna en fortsatt dialog med dig som anhörig även efter begravningen för att följa upp hur du har det och hur du upplevde ceremonin och allt runt omkring begravningen. Dialogen med dig är värdefull för oss för att kunna fortsätta jobba för ljusa och personliga begravningshögtider.

Kontakta oss Juridisk hjälp


Vi som jobbar här